Chứng chỉ hành nghề

Thiết Kế Xử Lý Chất Thải Công Trình Xây Dựng

Thiết Kế Xử Lý Chất Thải Công Trình Xây Dựng

Xem thêm

Thiết Kế Hệ Thống Cấp Nhiệt, Điều Hòa Không Khí Công Trình

Thiết Kế Hệ Thống Cấp Nhiệt, Điều Hòa Không Khí Công Trình

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Công Viên Cây Xanh

Hành Nghề Giám Sát Công Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Công Viên Cây Xanh

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin Liên Lạc Công Trình DD Và CN

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin Liên Lạc Công Trình DD Và CN

Xem thêm

Chứng Chỉ Thiết Kế Cấp Thoát Nước Công Trình Xây Dựng

Chứng Chỉ Thiết Kế Cấp Thoát Nước Công Trình Xây Dựng

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cấp Thoát Nước Theo Tuyến

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cấp Thoát Nước Theo Tuyến

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Hình Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Hình Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu, Đường Bộ, Đường Sắt

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu, Đường Bộ, Đường Sắt

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Chất Thủy Văn Công Trình Cầu Đường Bộ

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Chất Thủy Văn Công Trình Cầu Đường Bộ

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp: Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp: - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng theo mẫu. - 2 bản sao có công chứng bằng đại học. - 2 Bản sao có công chứng chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp cấp. - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng.

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Dân Dụng

Xem thêm

Hành Nghề Giám Sát Công Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu Đường Bộ

Tư vấn xin hành nghề giám sát, thiết kế, định giá, quy hoạch, kiến trúc công trình, nội ngoại thất, khảo sát: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Chứng Chỉ Hành Nghề Định Gía Bất Động Sản

Chứng Chỉ Hành Nghề Định Gía Bất Động Sản

Xem thêm

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình Công Trình Xây Dựng

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình Công Trình Xây Dựng - Tư Vấn Thủ Tục Xin Hành Nghề: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Chất Công Trình Xây Dựng

Chứng chỉ Khảo sát địa chất công trình; ... Người được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tham ... Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình.

Xem thêm

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Công Trình Điện Năng ( Nhà Máy Điện, Đường Dây Tải Điện, Trạm Biến Thế)

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Công Trình Điện Năng ( Nhà Máy Điện, Đường Dây Tải Điện, Trạm Biến Thế)

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án