CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

1. Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề kiểm đinh xây dựng: 

- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 1: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng I; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;
- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 2: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;
- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 3: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

>> Tư vấn xin hành nghề kiểm định xây dựng: 0908.067.780 - 0979.067.780

2. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng: Được phép hành nghề trên toàn quốc
- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 1: Được làm chủ trì kiểm định tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 2: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
- Chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 3: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.


3. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng: 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.
- 2 bản sao có công chứng bằng đại học.
- 2 Bản sao có công chứng chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp cấp.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng.

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Hotline: 0908.067.780 - 0913.067.780 - 0934.067.780 - 0979.067.780Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án