Nghiệp vụ hành chính

Lớp Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng

Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng

Xem thêm

Lớp Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng

Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng

Xem thêm

Lớp Nhiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ

Lớp Nhiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ

Xem thêm

Lớp Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính

Lớp Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính

Xem thêm

Lớp Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

Lớp Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện

Xem thêm

Đào Tạo Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện

Mở lớp ngắn hạn đào tạo Nghiệp vụ “Thông tin – Thư viện: 0979.067.780 - 0908.067.780 Đào tạo và cấp chứng chỉ khi kết thúc khóa học

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án