Văn bản pháp luật

Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Thiết Kế, Thẩm Tra Thiết Kế Xây Dựng

Mr Vinh 0908067780 - 0979067780 Dịch Vụ Xin Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Thiết Kế, Thẩm Tra Thiết Kế Xây Dựng - 15 NGÀY LÀM VIỆC

Xem thêm

Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Lập, Thẩm Tra Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Mr VINH: 0979067780 Dich vụ xin chứng chỉ tổ chức lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng - Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh; - Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng lao động của các cán bộ chủ chốt; - Tệp tin scan từ bản gốc bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Xem thêm

Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Quy Hoạch Xây Dựng

Mr VINH: 0979067780 Dich vụ xin chứng chỉ tổ chức quy hoạch xây dựng - Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh; - Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng lao động của các cán bộ chủ chốt; - Tệp tin scan từ bản gốc bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Xem thêm

Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng

Mr VINH: 0979067780 Dịch vụ xin cấp chứng chỉ tổ chức khảo sát xây dựng - Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh; - Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng lao động của các cán bộ chủ chốt; - Tệp tin scan từ bản gốc bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Xem thêm

Cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề

Nhận tư vấn thủ tục cấp đổi, Điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng: 0908.067.780 - 0979.067.780

Xem thêm

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Mr Vinh 0908.067.780 - 0979.067.780 Nhận tư vấn hồ sơ và làm dịch vụ xin chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Xem thêm

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Mr Vinh 0908.067.780 - 0979.067.780 Nhận tư vấn hồ sơ và làm dịch vụ xin chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án - Nhận tư vấn hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án: 0908.067.780 - 0979.067.780

Xem thêm

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng - Nhận làm dịch cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng: 0908067780 - 0979067780

Xem thêm

Trình Tự, Thủ Tục Sát Hạch, Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Điều 15. Trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề - THÔNG TƯ 17/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Xem thêm

Tổ Chức Thí Điểm Sát Hạch, Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm

Số: 59/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Số: 59/2015/NĐ-CP - ngày 18 tháng 06 năm 2015 - Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Xem thêm

Nghị Định Số 15/2013/NĐ-CP Ngày 06 Tháng 02 Năm 2013

Nghị Định Số 15/2013/NĐ-CP Ngày 06 Tháng 02 Năm 2013 - Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Xem thêm

Thông tư số 11/2014/TT-BXD

Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Xem thêm

Quyết Định 11/2008/QĐ-BXD

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD , ngày 03 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Xem thêm

Quyết Định 29/2007/QĐ-BXD

Quyết định 29/2007/QĐ-BXD về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án