HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI AN GIANG HÀNG THÁNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI AN GIANG

Khóa học An toàn lao động tại An Giang – Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng đối tượng

Huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động háng tháng: 0908067780 - 0979067780 Cấp chứng chỉ an toàn lao động tại an giang

 

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN

 

Căn cứ theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

 

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

Căn cứ Nghị định 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

 

Theo đề nghị của Cục trường Cục An toàn lao động;

 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Trung Tâm Huấn Luyện An Toàn Lao Động Miền Nam thường xuyên tổ chức “Khóa học An toàn lao động tại An Giang”.

 

1. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được cụ thể thành các nhóm sau:

 

– Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

 

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

 

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

 

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức hành chính, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

 

– Nhóm 2:

 

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

 

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

– Nhóm 3:

 

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

 

– Nhóm 4:

 

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

 

2. Khai giảng Khóa học An toàn lao động tại An Giang hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0908.067.780 - 079.067.780 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng khóa học an toàn lao động trong tháng.

 

3. Địa điểm Khóa học An toàn lao động tại An Giang:

 

  • Trường Cao Đẳng Nghề An Giang: 165A, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.

  • Trường Trung Cấp Kinh Tế- Kỹ Thuật An Giang: Quốc Lộ 91, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

 

4. Học phí: 800.000 VNĐ/học viên.

 

5. Giảng viên: Là các chuyên gia của cục an toàn lao động – Bộ lao động thương binh và xã hội.

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 

Khóa học An toàn lao động tại An Giang:

 

(Theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội)

 

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC biên soạn bài giảng theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:

 

a) Chương trình huấn luyện:

 

– Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

 

+ Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

+ Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

 

+ Các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

 

– Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

 

+ Kiến thức chung như nhóm 1;

 

+ Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở

 

+ Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tổ nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

 

– Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

 

+ Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

+ Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

+ Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 

+ Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

 

– Huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

 

+ Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về  An toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập chung);

 

+ Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 

b) Thời gian huấn luyện

 

Thời gian huấn luyện tối thiểu với từng nhóm được quy định như sau:

 

– Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

 

– Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

 

– Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 

c) Tài liệu huấn luyện

 

Tài liệu huấn luyện được biên soạn căn cứ vào từng đối tượng huấn luyện, điều kiện thực tế và chương trình khung huấn luyện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

 

6. Chứng nhận, Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội có giá trị trên toàn quốc.

 

– Đối tượng được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện

 

+ Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

 

+ Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện

 

+ Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

 

– Thời hạn Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện

 

+ Chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm;

 

+ Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

 

Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi công văn qua email danh sách học viên về Phòng đào tạo trước ngày khai giảng lớp học 03 ngày.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

 

ĐT: 0908.067.780 - 0979.067.780

 

Email: trungtamrdc.com@gmail.com

 

Website: http://daotao.rdc.vn/  -  http://trungtamrdc.com/

 

 

 

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Hotline: 0908.067.780 - 0913.067.780 - 0934.067.780 - 0979.067.780Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án