HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

LỊCH KHAI GIẢNG ATLĐ


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ATLĐ VÀO NGÀY 12, 24 MỖI THÁNG

1 NHÓM 1- Dành cho cán bộ quản lý Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
2 NHÓM 2- Dành cho cán bộ an toàn Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
3 NHÓM 3- Dành cho công nhân đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
4 An toàn trong công trình xây dựng Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
5 An toàn làm việc trên cao Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
6 An toàn làm việc trong không gian kín Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
7 An toàn vận hành thiết bị nâng Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
8 An toàn vận hành cần trục Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
9 An toàn vận hành cẩu tháp Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
10 An toàn vận hành thiết bị áp lực Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
11 An toàn vận hành xe cơ giới (đào,lu,ủi) Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
12 An toàn trong lĩnh vực mộc Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
13 An toàn trong lĩnh vực cơ khí Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
14 An toàn trong lĩnh vực hàn Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
15 An toàn trong lĩnh vực điện Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
16 An toàn trong sản xuất lao động Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
17 An toàn trong thi công, lắp đặt thiết bị Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
18 NHÓM 4- Dành cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đang hoạt động Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
19 NHÓM 5- Dành cho nhân viên y tế Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
20 NHÓM 6- Dành cho nhân viên an toàn, an toàn viên Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP


Học phí học an toàn lao động vệ sinh lao động :
☞ Nhóm 1: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

☞ Nhóm 2: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 3: 700.000đ/người - Cấp thẻ an toàn lao động.
☞ Nhóm 4: 300.000đ/người - Cấp danh sách huấn luyện ATLĐ.
☞ Nhóm 5: 2.000.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 6: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.


Hồ sơ đăng ký:

  • 2 Ảnh 3×4
  • 2 Chứng minh thư bản photo

VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ An Toàn Lao Động theo quy định. Do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp.

***Được giảm học phí khi đăng ký với số lượng nhiều...

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12,TP HCM

Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/

Hotline: 0908.067.780 -  0979.067.780 / http://daotao.rdc.vn/

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Hotline: 0908.067.780 - 0913.067.780 - 0934.067.780 - 0979.067.780Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án