Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Quản Lý Chi Phí Và Thanh Quyết Vốn Đấu Tư Xây Dựng

Lớp Quản Lý Chi Phí Và Thanh Quyết Vốn - Tư vấn: 0945.827.780 -0965.827.780 Cấp chứng chỉ quản lý chi phí và thanh quyết vốn đầu tư xây dựng

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Hoàn Công Và Thanh Quyết Toán Công Trình

Lớp Hoàn Công Và Thanh Quyết Toán Công Trình - Tư Vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng

Lớp Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng - Tư Vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm xây dựng

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng

Lớp Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ thí nghiệm viên khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Định Gía Xây Dựng

Lớp Định Gía Xây Dựng - Tư Vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng nhận định giá xây dựng - Tư vấn hành nghề định giá xây dựng

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Lớp Giám Đốc Quản Lý Dự Án - Tư vấn khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình Xây Dựng

Lớp Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình Xây Dựng - Tư vấn khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Khai Giảng Lớp An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động

Lớp An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng nhận chứng chỉ An Toàn Lao Động khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Lớp Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Tư vấn: 0945.828.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao

Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao - Tư vấn: 0945827780 - 0965827780 Cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản - đấu thầu nâng cao khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng - Tư vấn: 0945827780 - 0965827780 Cấp chứng nhận quản lý dự án khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Lớp Giám Sát Thi Công - Tư vấn khóa học: 0945067780 - 096587780 - Cấp chứng nhận giám sát khi kết thúc khóa học - Tư vấn xin hành nghề giám sát thi công tại các tỉnh thành

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án