Khai Giảng

Đào Tạo Nghề Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Hàn, Thợ Gò

Đào Tạo Nghề Và Tổ Chức Thi Tay Nghề: 0945.827.780 - 0965.827.780 - http://giaoducviet.vn/ - http://rdc.vn/

Xem thêm

Học Chỉ An Toàn Lao Động - Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động

Học Chỉ An Toàn Lao Động - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng nhận chứng chỉ an toàn lao động vệ sinh lao độn

Xem thêm

Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Xem thêm

Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình - Tư vấn khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Xem thêm

Lớp Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng - Cấp Chứng Nhận Giám Sát Thi Công

Lớp Học Giám Sát Thi Công - Tư vấn khóa học giám sát : 0945.827.780 - 0965.827.780 - http://rdc.vn/

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao

Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao

Xem thêm

Học Nghiệm Thu Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Công Trình Tại TP Hồ Chí Minh

Đào Tạo Nghiệm Thu Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Công Trình - Đang Ký Và Tư Vấn Khóa Học: Hotline: 0965.827.780 - 0945.827.780 - Tel: (08) 66.827.780

Xem thêm

Học Lập Hồ Sơ Dự Thầu Tại TP Hồ Chí Minh

Học Lập Hồ Sơ Dự Thầu Tại TP Hồ Chí Minh - Đăng Ký Khóa Học: 0965.827.780 - 0945.827.780 - Tel: (08) 66.827.780

Xem thêm

Học Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Viên Xây Dựng, Giao Thông Tại TP Hồ Chí Minh

Học Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Viên Xây Dựng, Giao Thông - Cấp Chứng Nhận Quản Lý Phòng Thí nghiệm Xây Dựng - Liên Hệ Khóa Học Quản Lý Phòng Thí Nghiệm: 0965827780 - 0945827780- Tel: (08) 66.827.780

Xem thêm

Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án Tại TP Hồ Chí Minh

Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án, Cấp Chứng Nhận Giám Đốc Quản Lý Dự Án: 0965.827.780 - 0945.827.780 - Tel: (08) 66.827.780

Xem thêm

Học Thí Nghiệm Viên Xây Dựng, Giao Thông Tại TP Hồ Chí Minh

Học Thí Nghiệm Viên Xây Dựng, Giao Thông - Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Theo Đúng Quy Định Của Bộ Xây Dựng: 0965.827.780 - 0945.827.780 - Tel: (08) 66.827.780

Xem thêm

Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Tại TP Hồ Chí Minh

Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động - Chứng Nhận An Toàn Lao Động - Chứng Chỉ An Toàn Lao Động - Đăng Ký Khóa Học: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm

Học Lập Dự Toán Và Bóc Tách Khối Lượng Công Trình Tại TP Hồ Chí Minh

Học Lập Dự Toán Và Bóc Tách Khối Lượng Công Trình Tại TP Hồ Chí Minh, Cấp Chứng Nhận Khi Kết Thúc Khóa Học: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm

Học Đấu Thầu Nâng Cao Tại TP Hồ Chí Minh

Học Đấu Thầu Nâng Cao, Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Khi Kết Thúc Khóa Học: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm

Học Đấu Thầu Cơ Bản Tại TP Hồ Chí Minh

Học Đấu Thầu Cơ Bản Tại TP Hồ Chí Minh, Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Sau Khi Kết Thúc Khóa Học: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm

Học Định Gía Xây Dựng Tại TP Hồ Chí Minh

Học Định Gía Xây Dựng Tại TP Hồ Chí Minh, Cấp Chứng Nhận Định Định Gía Xây Dựng: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm

Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại TP Hồ Chí Minh

Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại TP Hồ Chí Minh, Cấp chứng Nhận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng: 0965827780 - 0945827780

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án