Khai Giảng

Lớp Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Tại TPHCM Cấp Tốc

hỉ huy trưởng công trường xây dựng; đội trưởng xây dựng; cán bộ quản lý; cán bộ kỹ thuật các Tổng Công ty, các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần, các Công ty Mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; và các cá nhân khác có nhu cầu.

Xem thêm

Lớp An Toàn Lao Động Trong Leo Cao - 0979.067.780

➤ Lớp An Toàn Lao Động Trong Leo Cao ➤ Lớp An Toàn Lao Động Trong Cơ Khí ➤ Lớp An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng.

Xem thêm

Mở lớp học đấu thầu cơ bản, nâng cao - Trung Tâm Đào Tạo RDC

Đào tạo đấu thầu cơ bản - Nâng cao tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC - Đăng ký: 0908.067.780 - 0979.067.780

Xem thêm

Mở lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng - Trung Tâm Đào Tạo RDC

học quản lý dự án đầu tư xây dựng - Cấp chứng nhận giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Xem thêm

Mở lớp học giám sát thi công xây dựng - Trung Tâm Đào Tạo RDC

Mở lớp và cấp chứng nhận giám sát thi công xây dựng - Đăng ký học: 0908067780 - 0979067780 - 0947067780 Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Xem thêm

LỚP NGHIỆM THU HOÀN CÔNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HÀNG THÁNG

Lớp nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình - Liên hệ: 0945.827.780 - 0965.827.780 - Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình

Xem thêm

LỚP QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG HÀNG HÁNG

Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm xây dựng - Cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm - Đăng ký khóa học: 0945.827.780 -0965.827.780

Xem thêm

LỚP THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG HÀNG THÁNG

Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng: 0945.827.780 - 0965.827.780 - Cấp chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng. Web: http://giaoducviet.vn/ - http://rdc.vn/

Xem thêm

LỚP ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HÀNG THÁNG

Đào tạo định giá xây dựng - Liên Hệ: 0945.827.780 - 0965.827.780 - Chứng nhận định giá là điều kiện xin chứng chỉ hành nghề định giá hạng 1 và định giá hạng 2

Xem thêm

LỚP GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN HÀNG THÁNG

Đăng ký lớp giám đốc quản lý dự án: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án khi kết thúc khóa học.

Xem thêm

LỚP HỌC LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH HÀNG THÁNG

Đào tạo đọc bản vẽ và lập dự toán công trình xây dựng: 0945.827.780 - 0965.827.780 Khóa học Uy Tín Chất Lượng Và Đạt Hiệu Qủa Cao.

Xem thêm

Đào Tạo Thợ Điện Dân Dụng, Điện Công Nhiệp - Cấp Chứng Chỉ Nghề Điện

Đào Tạo Thợ Điện - Cấp Chứng Chỉ Thợ Điện Khi Kết Thúc Khóa Học - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 - http://giaoducviet.vn/ - http://rdc.vn/

Xem thêm

Đào Tạo Nghề Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Hàn, Thợ Gò

Đào Tạo Nghề Và Tổ Chức Thi Tay Nghề: 0945.827.780 - 0965.827.780 - http://giaoducviet.vn/ - http://rdc.vn/

Xem thêm

Học Chỉ An Toàn Lao Động - Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động

Học Chỉ An Toàn Lao Động - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng nhận chứng chỉ an toàn lao động vệ sinh lao độn

Xem thêm

Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Xem thêm

Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng - Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình - Tư vấn khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Xem thêm

Lớp Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng - Cấp Chứng Nhận Giám Sát Thi Công

Lớp Học Giám Sát Thi Công - Tư vấn khóa học giám sát : 0945.827.780 - 0965.827.780 - http://rdc.vn/

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao

Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản - Đấu Thầu Nâng Cao

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án