Lớp Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng

1.      MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG là khóa học được xây dựng với mục tiêu tạo cho người làm công tác Hành chính văn phòng một phong cách làm việc khoa học và có hệ thống bằng những phương pháp thực tiễn kết hợp với quy trình làm việc hiện đại áp dụng trên thế giới.

Khóa học Hành Chính văn phòng hướng dẫn nhân viên làm công tác Hành chính văn phòng tổ chức & kiểm soát những hoạt động của một tập thể & từng cá nhân, Hành Chính văn phòng hướng các hoạt động của từng cá nhân đến mục tiêu chung & thống nhất nhầm đạt được hiệu quả cao nhất cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp  

Sau khóa học, các học viên hiểu được vai trò công việc của mình. Phân tích và tổ chức được những hoạt động trong công tác Hành chính văn phòng & nâng cao hiệu quả công việc.

2.      NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1: Hành chính và nghiệp vụ hành chính

Ø  Hành chính là gì?

Ø  Nội dung và nhiệm vụ cụ thể của hoạt động hành chính 

Ø  Hành chính văn phòng (quản trị văn phòng) 

Phần 2: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ø  Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Văn phòng/ hoặc Phòng HC?

Ø  Vai trò và vị trí của bộ phận Văn phòng (hoặc Phòng HC) trong các cơ quan, tổ chức, DN?

Ø  Để Bộ phận VP/ hoặc Phòng HC hoạt động có hiệu quả cao, những ng­ời phụ trách và các nhân viên cần phải làm gì ?

Ø  Cơ cấu tổ chức của văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ø  Nguyên tắc hoat động của văn phòng các cơ quan, tổ chức .

Phần 3: Nghiệp vụ hành chính văn phòng.

Ø  Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động của Văn phòng.

Ø  Tổ chức bộ máy và tuyển chọn nhân sự cho Doanh nghiệp

Ø  Xây dựng ch­ương trình, kế hoạch làm việc, kế hoạch công tác

Ø  Tổ chức triển khai, h­ướng dẫn thực hiện các  chư­ơng trình, kế hoạch (tổ chức công việc)

Ø  Áp dụng các biện pháp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện.

Ø  Kỹ năng tổ chức thực hiện

Phần 4: Một số nhiệm vụ cụ thể của bộ phận Hành Chính – Văn Phòng

Ø  Tổ chức thu thập, xử lý thông tin và tham m­ưu cho Lãnh Đạo.

Ø  Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Ø   Tổ chức soạn thảo văn bản, l­ưu trữ hồ sơ.

Ø  Tổ chức các hoạt động lễ tân, giao tiếp hành chính.

Ø   Nghiệp vụ tổ chức, điều phối hoạt động của Cơ Quan & ng­ười Lãnh Đạo 

Phần 5: Năng lực tổ chức công việc

Ø  Thực hành tổ chức công việc

Ø  Xây dựng, sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc cho Cơ Quan & Lãnh Đạo

Ø  Tổ chức các hoạt động hội họp, đàm phán

Ø  Tổ chức các chuyến công tác cho lãnh đạo và cán bộ của cơ quan

Ø  Lập kế hoạch cho các chuyến công tác

Ø  Công việc của cán bộ văn phòng trong chuyến công tác

Ø  Công việc của cán bộ văn phòng sau chuyến công tác

Phần 6: Nghiệp vụ soạn thảo văn bản, biên tập văn bản và l­ưu trữ hồ sơ, tài liệu

Ø  Soạn thảo văn bản

Ø  Phân tích hoạt động của công tác văn thư

Ø  Tổ chức và giải quyết văn bản đến - văn bản đi

Ø  Lập và tổ chức hồ sơ

Ø  Tổ chức và giải quyết văn bản nội bộ

Ø  Tổ chức và giải quyết văn bản mật – văn bản khẩn

Ø  Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu

Ø  Hiện đại hóa công tác văn thư

Ø  Công tác văn thư phục vụ lãnh đạo

Ø  Phân loại, xác định giá trị tài liệu

Ø  Bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

Ø  Bổ sung, thống kê, chỉnh lý, tiêu hủy tài liệu lưu trữ

Ø  Phát triển ứng dụng quy trình 5S trong công tác lưu trữ

Phần 7: Nghiệp vụ lễ tân và giao tiếp hành chính

Ø  Nắm vững và vận dụng các quy định về lễ tân

Ø  Xác định hoàn cảnh và hình thức giao tiếp

Ø  Các nguyên tắc giao tiếp

Ø  Kỹ năng giao tiếp

Ø  Giao tiếp qua điện thoại

Ø  Quan hệ với đồng nghiệp

Ø  Năng lực và phẩm chất cần có của các cán bộ văn phòng

Phần 8: Văn Hóa Doanh nghiệp & văn minh nơi công sở

Ø  Các khái niệm Vai trò & văn hóa DN

Ø  Chức năng văn hoá DN

Ø  Các dạng văn hoá DN

Ø  Tâm lý xã hội văn hoá giao tiếp

Ø  Văn hoá trong giao tiếp không trực diện

Ø  Văn hoá trong giao tiếp trực diện

Ø  Văn minh nơi công sở

Ø  Nhân tố tạo lập văn hoá Doanh nghiệp

Ø  Văn hoá công ty và tổ chức

Ø  Ứng xử trong lễ tiệc

Ø  Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh

Ø  Các khuôn mẫu văn hoá Văn hoá châu Á

3.      THỜI GIAN HỌC

Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 08 buổi (4 ngày)

Khai giảng: 

Lịch học:  Học vào các ngày thứ 7 & chủ nhật hàng tuần

Gi học: Sáng 8h00 -11h00, chiều 13h30 – 16h30

4.      HỌC PHÍ KHÓA HỌC

Học phí trọn khóa :  2.500. 000 đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Học phí trên bao gồm: Tài liệu giảng dạy, ăn nhẹ giữa giờ, hoá đơn tài chính...

 

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Hotline: 0908.067.780 - 0913.067.780 - 0934.067.780 - 0979.067.780Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án