LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG 2018

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 2018

 

</tbod

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
      
 • Đào Tạo Giám Sát Thi Công Xây Dựng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
      
 • Đào Tạo Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Giám Đốc Quản Lý Dự Án
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình
 

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Lập Hồ Sơ Dự Thầu
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
      
 • Đào Tạo Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
       
 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Định Giá Xây Dựng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Công Trình
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Trạm Trộn Bê Tông
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Đào, Lu, Xúc, Ủi
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Xúc Lật
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cuốc
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Bơm Bê Tông
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Khoan Cọc Nhồi
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đầm
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cơ Giới
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Gondola
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Chuyển Vữa
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đào Bánh Xích
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Thiết Bị Nâng
 

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Vận Thăng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng Người
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Tời Nâng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Sàn Treo
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Trục
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Tháp
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cần Trục
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Cần Trục Ô Tô
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Thang Nâng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Thùng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Máy Nén Khí
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Lò Hơi
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Nồi Hơi
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Lò Gia Nhiệt Dầu
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn 3G, 4G, 5G, 6G
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Nề Hoàn Thiện
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện Công Nghiệp
 

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Cắt Kim Loại
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Điện – Hàn Hơi
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Gió Đá
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Coppha
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Bê Tông
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Cơ Khí
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện
 
 Tuần Thứ 2 Hàng Tháng  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Sơn
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Tiện
 
ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

Tuần Thứ 2 Hàng Tháng      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Làm Việc Trên Cao
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Cần Trục
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Hàn Cắt
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng    
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Lĩnh Vực Mộc
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Cơ Khí
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng   
 • Đào Tạo An Toàn LĐ Làm Việc Trong Không Gian Kín
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Nâng
 
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng     
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
 
 Tuần Thứ 2 Hàng Tháng   
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động – Vệ Sinh Lao Động
 
 

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Hotline: 0908.067.780 - 0913.067.780 - 0934.067.780 - 0979.067.780Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án