Tài liệu

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Vận Hành Máy Nén Khí

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Vận Hành Máy Nén Khí

Xem thêm

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Sử Dụng Máy Cưa Đĩa

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Sử Dụng Máy Cưa Đĩa

Xem thêm

An Toàn Lao Động Vận Hành Máy Đóng Cọc

An toàn Lao động vận hành máy đóng cọc

Xem thêm

An Toàn Lao Động Khi Áp Dụng, Sử Dụng Tháo Dỡ Giàn Giáo - Giá Đỡ

An Toàn Lao Động Khi Áp Dụng, Sử Dụng Tháo Dỡ Giàn Giáo - Giá Đỡ

Xem thêm

An Toàn Lao Động Đối Với Công Việc Sơn - Quét Vôi

An Toàn Lao Động Đối Với Công Việc Sơn - Quét Vôi

Xem thêm

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Xây (Thợ Hồ), Thợ Bê Tông, Thợ Mộc Xây Dựng

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ xây (thợ hồ), thợ bê tông, thợ mộc xây dựng

Xem thêm

An Toàn Lao Động Khi Vận Hành Trộn Bê Tông

An Toàn Lao Động Khi Vận Hành Trộn Bê Tông

Xem thêm

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Hàn Điện

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn điện

Xem thêm

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đối Với Thợ Điện

An toàn vệ sinh lao động đối với thợ điện

Xem thêm

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Khi Làm Việc Trên Cao

An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao

Xem thêm

An toàn Lao Động Khi Vận Hành Máy Nâng (Vận Thăng)

An toàn Lao Động Khi Vận Hành Máy Nâng (Vận Thăng)

Xem thêm

Thông tư số 11/2014/TT-BXD

Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Xem thêm

Quyết Định 11/2008/QĐ-BXD

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD , ngày 03 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Xem thêm

Quyết Định 29/2007/QĐ-BXD

Quyết định 29/2007/QĐ-BXD về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xem thêm

Tài Liệu Đào Tạo Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Tài Liệu Đào Tạo Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình - Được biên soạn theo khung chương trình của bộ xây dựng

Xem thêm

Thông Tư 25/2009/TT-BXD

Tông Tư 25/2009/TT-BXD: Hướng dẫn đào tạo quản lý dự án đầu tư và giám sát thi công XDCT

Xem thêm

Thông tư 03/2011/TT-BXD

Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 04 năm 2011 hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

Xem thêm

Tài Liệu Liên Quan Đến Lập Dự Toán, Bóc Tách Khối Lượng Công Trình - Đo Bóc Khối Lượng

Tài Liệu Lập Dự Toán - Bóc Tách Khối Lượng Công Trình - Đo Bóc Khối Lượng - Dự Toán Công Trình

Xem thêm

Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Xem thêm

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án