Tài liệu

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem thêm

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem thêm

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Xem thêm

Hướng Dẫn Đào Tạo Định Gía Xây Dựng Và Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Hướng Dẫn Đào Tạo Định Gía Xây Dựng Và Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Xem thêm

Thông Tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy Định Công Tác Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Thông Tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy Định Công Tác Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Xem thêm

Thông tư 10/2010/TT-BKH Quy Định Về Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Thông tư 10/2010/TT-BKH Quy Định Về Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Xem thêm

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng tại Hồ Chí Minh

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình

Xem thêm

Thủ Tục Cấp Lại Chứng Chỉ Định Giá Bất Động Sản, Môi Giới Bất Động Sản Tại Tp Hồ Chí Minh

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

Xem thêm

Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Lao Động

Học An Toàn Lao Động - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Lao Động

Xem thêm

ĐƠN XIN BỔ SUNG NỘI DUNG HÀNH NGHỀ

ĐƠN XIN BỔ SUNG NỘI DUNG HÀNH NGHỀ (Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Xem thêm

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Xem thêm

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Xem thêm

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Xem thêm

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem thêm

Quy Định Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Đấu Thầu Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2010

Xem thêm

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 3)

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 3)

Xem thêm

Thông tư 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu...

Thông tư 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Xem thêm

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 2)

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 2)

Xem thêm

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 1)

Câu Hỏi Ôn Tập Nghiệp Vụ Xây Dựng (Phần 1)

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án