Ngoại Ngữ - Tin Học

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG 2018     

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 9, Khai giảng lớp giám sát thi công trong tháng 9, khai giảng lớp an toàn lao động trong tháng 9, khai giảng lớp quản lý dự án trong tháng 9, Khai giảng lớp định giá xây dựng trong tháng 9, Khai giảng lớp đấu thầu trong tháng 9

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Giám Sát Thi Công Tại Tp Hồ Chí Minh Hàng Tháng     

Lớp giám sát thi công xây dựng - Cấp chứng nhận giám sát thi công - Tư vấn xin hành nghề giám sát thi công xây dựng

Xem thêm

LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình xây dựng: 0979067780 Lấy chứng chỉ cấp tốc - Khai giảng hàng tháng tại mọi tỉnh thành

Xem thêm

LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Học chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng: 0979067780 Đào tạo cấp tốc và hàng tháng tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ - Chứng chỉ do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC cấp

Xem thêm

LỚP HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Học quản lý chất lượng công trình - Theo nghị định Số 46/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Xem thêm

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG-VỆ SINH LAO ĐỘNG

Khóa huấn luyện an toàn lao động-Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động khi kết thúc khóa học: 0908067780 - 0979067780 Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

Xem thêm

Lịch Khai Giảng Học Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 12 Các Tỉnh Phía Nam

Lịch Khai Giảng Học Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 12 Các Tỉnh Phía Nam - Liên Hệ: 0908067780-0979067780

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 (MỘT)

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 1

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 2

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 2

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 3

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 3

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 4

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 4

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 5

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 5

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 6

Lịch Khai Giảng Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 5 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 7

Lịch Khai Giảng Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 7 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm

TRUNG TÂM RDC - LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8

Lịch Khai Giảng Tháng 8 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Ngọc Vinh

0979.067.780


Ms. Diệu Quyên

0913.067.780


Mr. Ngọc Hiếu

0908.067.780


Ms. Đỗ Thư

0934.067.780


Mr. Thế Đại

0906.067.780


Ms. Vũ Dung

0982.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án