Link Mẫu Phôi Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Ngắn Hạn

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

✪ Chứng Chỉ An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động

✪ Chứng Chỉ Giám Đốc Quản Lý Dự Án

✪ Chứng Chỉ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

✪ Chứng Chỉ Trắc Địa Công Trình

✪ Chứng Chỉ Thiết Kế Đồ Họa

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

✪ Chứng Chỉ Thợ Vận Hành Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Chất Thải Công Trình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT


 

DTB

 1. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Giám Sát Thi Công Xây Dựng
 2. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
 3. Chứng Nhận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 4. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Giám Đốc Quản Lý Dự Án
 5. Chứng Chỉ Đấu Thầu - Theo Chương Trình Cơ Bản
 6. Chứng Chỉ Đấu Thầu - Theo Chương Trình Nâng Cao
 7. Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng
 8. Chứng Chỉ Lập Hồ Sơ Dự Thầu
 9. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Định Gía Xây Dựng
 10. Chứng Chỉ Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư
 11. Chứng Chỉ Lập Dự Toán Và Đo Bóc Khối Lượng Công Trình
 12. Chứng Chỉ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 13. Chứng Chỉ Nghiệm Thu, Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Công Trình
 14. Chứng Chỉ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 15. Chứng Chỉ Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Và Sự Phù Hợp Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 16. Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng
 17. Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Chi Phí Xây Dựng Công Trình
 18. Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Đánh Gía Dự Án Đầu Tư
 19. Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Chất, Địa Hình Công Trình Xây Dựng
 20. Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
 21. Chứng Chỉ Trắc Đạc Công Trình
 22. Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động
 23. Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động
 24. Chứng Chỉ An Toàn Lao Động (Theo TT37)
 25. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Giám Sát An Toàn Lao Động
 26. Chứng Chỉ Giám Đốc Quản Lý Toàn Nhà
 27. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Hành Chính Văn Phòng Và Văn Thư Lưu Trữ
 28. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng
 29. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng
 30. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Sơ Cấp Nghề Thợ Sắt (DTB)
 31. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Sơ Cấp Nghề Thợ Nề (DTB)

 


TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA

✪ Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Móc Tải Và Tín Hiệu Cẩu

✪ Chứng Chỉ An Toàn Trong Lắp Dựng Vận Thăng

✪ Chứng Chỉ An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nén Khí Và Làm Việc Trên Cao

 

 

DAVILAW

 1. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Quản Lý Điều Hành Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
 2. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
 3. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Định Gía Bất Động Sản
 4. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Môi Giới Bất Động Sản
 5. Chứng Nhận Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ
 6. Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động
 7. Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động
 8. Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

 Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động

✪ Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

✪ Chứng Nhận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình

✪ Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

✪ Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Định Gía Xây Dựng

✪ Chứng Nhận Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

✪ Chứng Nhận Nghiệm Thu Hoàn Công Thanh Quyết Toán Công Trình

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Giao Thông

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Cơ Lý Bê Tông Cốt Thép

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Siêu Âm Cọc Khoan Nhồi

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Siêu Âm Đường Hàn

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Tính Chất Cơ Lý Bê Tông Và Vật Liệu Xây Dựng Trong Phòng Và Hiện Trường

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cấp Thoát Nước

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Nề

✪ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thợ Sắt

 


VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Thí Nghiệm Viên Kiểm Tra Độ Toàn Vẹn Của Cọc

EDUPRO

 1. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Giám Sát Thi Công Xây Dựng
 2. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
 3. Chứng Nhận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 4. Chứng Chỉ Đấu Thầu - Trình Cơ Bản
 5. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Đấu Thầu Qua Mạng
 6. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Định Gía Xây Dựng
 7. Chứng Nhận Nghiệm Thu, Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Công Trình
 8. Chứng Chỉ Khảo Sát Trắc Địa Công Trình
 9. Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động
 10. Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động
 11. Chứng Nhận An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (Theo TT37)

DCMT

 1. Chứng Nhận Bồi Dưỡng Giám Sát Thi Công Xây Dựng

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

 1. Chứng Chỉ Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ - Hành Chính Văn Phòng

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

 1. Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (ATPN)
 2. Chứng Nhận Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy (ĐH PCCC)
 3. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Thẩm Định Gía (ĐH Kinh Tế TP HCM)
 4. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Bảo Tồn Tu Bổ, Phục Hồi Di Tích
 5. Chứng Nhận Giảng Viên Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động
 6. Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)
 7. Chứng Nhận Huấn Luyện Giảng Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động (CỤC AN TOÀN)

✪ Chứng Chỉ Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ (GDVN)

 

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

Địa chỉ: Số 210 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0832.44.55.330837.44.5533

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC

Địa chỉ: Số 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0826.44.55.330835.44.55.330836.44.55.33

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

0835445533

0836445533


Tư Vấn Miền Nam

0835445533

đánh giá dự án đánh giá dự án