STT Nghiệp Vụ Học Phí Ngày thi
1Khai Giảng Lập Dự Toán - Bóc Tách Khối Lượng Công Trình1.400.000VNĐ06/05/2016 và 16/05/2016
2Khai Giảng Đọc Bản Vẽ Xây Dựng - Giao Thông - Điện1.400.000VNĐ10/05/2016
3Khai Giảng Lớp Đấu Thầu Cơ Bản Và Nâng Cao1.000.000 VMĐ17/05/2016
4Đào Tạo Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công Xây Dựng1.500.000 VNĐ17/05/2016
5Đào Tạo Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình XD1.100.000 VND17/05/2016
6Đào Tạo Nghiệp Vụ Đấu Thầu Nâng Cao-Cơ Bản1.000.000 VNĐ17/05/2016
7Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư1.200.000 VND17/05/2016
Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Giám Sát Thi Công Tại Tp Hồ Chí Minh Hàng Tháng     

Lớp giám sát thi công xây dựng - Cấp chứng nhận giám sát thi công - Tư vấn xin hành nghề giám sát thi công xây dựng

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG 2018     

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 9, Khai giảng lớp giám sát thi công trong tháng 9, khai giảng lớp an toàn lao động trong tháng 9, khai giảng lớp quản lý dự án trong tháng 9, Khai giảng lớp định giá xây dựng trong tháng 9, Khai giảng lớp đấu thầu trong tháng 9

Xem thêm

LỊCH THI TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

LỊCH THI TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - Lịch thi hàng tháng

Xem thêm

TRUNG TÂM RDC - LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8

Lịch Khai Giảng Tháng 8 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 7

Lịch Khai Giảng Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 7 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 6

Lịch Khai Giảng Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 5 - Lớp Quản Lý Dự Án - Lớp Giám Sát Thi Công - Lớp Đấu Thầu - Lớp Chỉ Huy Trưởng - Lớp An Toàn Lao Động - Lớp Định Gía Xây Dựng

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 5

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 5

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 4

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 4

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 3

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 3

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 2

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 2

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 (MỘT)

LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÁNG 1

Xem thêm

Lịch Khai Giảng Học Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 12 Các Tỉnh Phía Nam

Lịch Khai Giảng Học Nghiệp Vụ Xây Dựng Tháng 12 Các Tỉnh Phía Nam - Liên Hệ: 0908067780-0979067780

Xem thêm

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG-VỆ SINH LAO ĐỘNG

Khóa huấn luyện an toàn lao động-Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động khi kết thúc khóa học: 0908067780 - 0979067780 Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

Xem thêm

LỚP HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Học quản lý chất lượng công trình - Theo nghị định Số 46/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Xem thêm

LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Học chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng: 0979067780 Đào tạo cấp tốc và hàng tháng tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ - Chứng chỉ do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC cấp

Xem thêm

LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình xây dựng: 0979067780 Lấy chứng chỉ cấp tốc - Khai giảng hàng tháng tại mọi tỉnh thành

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

0835445533

0836445533


Tư Vấn Miền Nam

0835445533

đánh giá dự án đánh giá dự án